duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 4186 ha
Intravilan: 121 ha
Extravilan: 4065 ha
Populatie: 2032
Gospodarii: 760
Nr. locuinte: 760
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 2
Numele localitatilor aflate in administratie:
Lanurile, Bărăganu
Asezarea geografica:
Comuna Bărăganu este situată în partea de sud-est a judeţului la o distanţă de 40 km de Municipiul Constanţa
Activitati specifice zonei:
Agricultură - culturile agricole reprezintă o caracteristică principală a zonei Bărăganu, cele mai întalnite fiind cele de grâu, porumb, cartofi, plante oleaginoase şi legume
Creşterea animalelor - comuna Bărăganu deţine şi în domeniul zootehnic un real potenţial. Activitatea acestui sector al agriculturii este concentrată la nivelul gospodăriilor individuale
Activitati economice principale:
Industria - sectorul industrial este reprezentat de agenţi economici ce se încadrează în categoria micro-întreprinderi ce au ca obiecte de activitate morăritul şi panificaţia şi fabricarea cărămizilor. Activitatea acestui sector economic este concentrată la nivelul micilor ferme şi al producătorilor individuali
Obiective turistice:
Canalul Dunăre-Marea Neagră
Statuia Tineretului situată pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră
Evenimente locale:
Hram Biserica Ortodoxă Bărăganu - Sfinţii Constantin şi Elena
Hram Biserica Ortodoxă Lanurile - Sfinţii Mihail şi Gavril
Facilitati oferite investitorilor:
Printre principalele motive ce ar putea determina un potenţial investitor să-şi localizeze o afacere în această zonă, pot figura:
Poziţia geopolitică
Condiţiile hidrologice favorabile - fluviul Dunărea, Canalul Dunăre-Marea Neagră
Condiţiile geografice favorabile (climatice, geologice şi pedologice)
Zona nepopulată
Ponderea majoră a populaţiei din grupa de vârstă adultă (16-60 ani) din totalul populaţiei
Forţă de muncă în agricultură
Fond de terenuri (situate în intravilan) ce permit construcţia de locuinţe
Fond de păşuni ce poate fi concesionat
Infrastructură de circulaţie şi transport
Legături rutiere cu oraşele Constanţa, Basarabi, Eforie
Sectoare de drum comunal modernizate
Reţele tehnico-edilitare, energetice şi telecomunicaţii
Infrastructură tehnică de alimentare cu apă şi energie electrică, relativ bine dezvoltată în comună
Acoperire parţială cu reţea de telefonie mobilă - alternativa pentru telefonia fixă
Existenţa unui sistem de irigaţii în conservare
Predominarea proprietăţii private asupra proprietăţii de stat
Posibilitatea diversificării structurii economice
Tradiţii în agricultură
Resurse de apă proprii
Grad de poluare relativ scăzut
Posibilităţi de agrement în imediata apropiere - zona Straja pe malul Canalului Dunăre-Marea Neagră
Proiecte de investitii:
Alimentarea cu apă a localităţii Bărăganu
Reabilitare alimentare cu apă a localităţii Lanurile
Canalizare menajeră şi staţii de epurare în localitatea Lanurile şi Bărăganu
Împietruirea drumurilor din comuna Bărăganu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu